Alternatif Yatırımlar Sertifika Eğitimi Programı - CAIA

ALTERNATİF YATIRIMLAR HAKKINDA

Geleneksel varlıklar, nakit, tahvil veya hisse senetleri gibi araçlardaki uzun/long pozisyonları içerir. Yatırımcılar tarafından en çok bilinen ve kullanılan yatırım araçları da bunlardır. Alternatif varlıklar, ya da “geleneksel olmayan” varlıklar ise, reel varlıklar, serbest fonlar, emtia ve özel sermaye gibi farklı kategorilere ayrılır.

Reel varlıklar, bir şirketin somut varlıkları ile yaratılan nakit akışı üzerindeki dolaylı finansal haklardan farklı olarak, sahibine finansal olmayan varlıkları doğrudan kontrol etme ve gerçekten üzerinde tasarrufta bulunma hakkı veren yatırımlardır. Bonolar gibi tipik “finansal varlıklar”, bir şirketin nakit akışının bir bölümü üzerinde hak sağlarken, gerçek varlıklar doğrudan fiziki varlıklara yapılan yatırımlardır. Reel varlıklar şunlardır:

 • Gayrimenkul: arazi ve arazi üzerindeki kalıcı yapılar
 • Ağaçlar: ağaçlar (üzerinde bulundukları araziden bağımsız olarak yatırıma konu olabilir)
 • Altyapı yatırımları: otoyollar ve kamu hizmeti sunan (elektrik, doğalgaz vs.) kurumlar vb. Bu varlıklar sayesinde oluşan nakit akışı üzerindeki haklar
 • Fikri Mülkiyet: telif, patent, marka hakları, lisans bedelleri, vs.

Hedge fonlar, çeşitli yatırım fırsatları üzerinden kar sağlayan özel yatırım araçlarıdır. Genelde türev işlemleri, kaldıraçları, kısa/short pozisyonları ve diğer stratejileri kullanırlar. Hedge fonlar şu şekilde sınıflandırabilir:

 • Future Fonları: Büyük ölçekli veya başkası tarafından yönetilen
 • Rölatif Değer Hedge Fonları: Konvertibl, Volatilite, Sabit Gelir, Olay Güdümlü
 • Hisse Senedi Hedge Fonları: Uzun/kısa, Piyasa Nötr, Açığa Satış, 130/30
 • Fon Sepeti Fonu: Hedge fon yöneticisinin sepet kapsamındaki fonları seçerek yatırım yaptığı fon türüdür

Emtialar, piyasaya pek çok üretici tarafından büyük miktarlarda sürülen standartlaştırılmış mallardır. (metaller, tarım ürünleri, enerji ürünleri, inşaat malzemeleri) Emtia yatırımları şu şekillerde gerçekleşebilir:

 • Reel emtianın mülkiyeti
 • Future ve Forward Sözleşmeleri
 • Emtia üreten şirketlerin hisseleri
 • Borsada işlem gören yatırım fonları (Exchange traded funds – ETF) – bunlar pasif olarak emtia fiyatı riski teşkil ederler

Kamuya açık olarak alınıp satılmayan borçlanma ve hisse senetleri özel sermaye’nin konusunu oluşturur. Özel sermayenin 5 yaygın çeşidi bulunur:

 • Risk Sermayesi (Venture capital)
 • Kaldıraçlı Satın Almalar (Leveraged buyouts – LBO)
 • Ara Finansman (Mezzanine financing)
 • Şüpheli alacak yatırımları
 • Özel durumlar / fırsatlar

Alternatif yatırımlar, yatırımcılara yaygınlıkla kullanılan halka açık hisse senetlerinde veya kamu ya da özel sektör tahvillerinde bulamayacakları pek çok özellik sunar. Bu özelliklere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Daha yüksek getiri oranları sunabilecek uzun vadeli, yüksek riskli veya likit olmayan yatırımlar;
 • Geleneksel varlıklarla aralarındaki düşük korelasyondan kaynaklanan portföy çeşitliliği
 • Enflasyona karşı finansal koruma; ve
 • Ölçeklenebilirlik (büyük çaplı yatırım miktarlarını içine katabilme).

Sermaye dünya çapında akla gelebilecek her sektörden çeşitli büyüklük seviyelerindeki şirketlere yatırılır. Alternatif yatırımlar, yatırım sektörünün en hızlı büyüyen sınıfı olarak, en başta kullandıkları varlık sınıflarının dışına çıkmıştır ve günümüzde bir takım yeni varlık sınıflarını da içermektedir.  Bunlardan var olan alternatif fonlarda hisse edinmeyi amaçlayan ikincil fonlar gibi bazıları alternatif araçlara özgüyken, kimileri de özel sermaye tarzı fon yapılarını ve yatırım tekniklerini kullanarak gayrimenkul, özel borçlar gibi geleneksel varlık sınıflarını hedefleyen araçlardır.

Günümüzde alternatif yatırım sektörü hem genişlik hem de derinlik itibariyle küresel olarak ciddi bir boyuta ulaşmıştır.

Yukarıda yer alan Şekil-1’de görüldüğü üzere, sektörde 10.000’den fazla firma, gene Şekil-2’de görüldüğü üzere, toplam 7 Trilyon Dolardan fazla varlığı yönetmektedir.

“Alternatif Yatırımlar Sertifika Eğitimi” Programı hakkında program direktörünü izleyin

Bize Ulaşın