Finansal Planlama Sertifika Eğitimi Programı - CFP

FİNANSAL PLANLAMA HAKKINDA

Bireysel Finansal Planlama, kişisel finansal yönetim alanında eskiden komisyon karşılığı sunulan temel bir işlevi, bir servet yönetimi hizmetine dönüştüren danışmanlık yaklaşımıdır.

Tam kapsamlı bir finansal plan çerçevesinde, bireylerin gelirleri, giderleri, varlıkları, borçları, risk alabilme profilleri ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedefleri detaylı bir şekilde değerlendirilerek bu değerlendirme sonucunda, bireylere, sigortacılık, emeklilik, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dahil olmak üzere, tüm finansal konularını kapsayan, kendilerine özel olarak hazırlanan planlar sunulur.

Bireysel Finansal Planlamacılar, müşterilerinin beklentilerine ve finansal durumlarına en uygun olan kapsamlı bir finansal planı hazırlamak için;

 • müşterilerinin mevcut yaşam biçimlerini öğrenirler (evli, bekar, çocuklu, engelli, bakmakla yükümlü olduğu ebeveynleri var, ekstrem spor yapıyor vb)
 • yaşam döngülerine ilişkin planlarını öğrenirler (evlilik planı, çocuk sahibi olma planı, emekli olma planı vb),
 • yaşamlarına ilişkin amaç ve gelecek beklentilerini öğrenirler (iyi bir ev almak, eğlenceli bir hayat yaşamak, seyahat etmek, çocuklarının iyi bir üniversitede okumaları, emekli olunca dünyayı gezmek vb.)
 • sahip oldukları kaynakları belirler,
 • sahip oldukları riskleri tesbit ederler.

Finansal planlamacılar hazırladıkları planlarda, müşterilerinin istedikleri yaşam amaç ve hedeflerini sağlayıp, beklentilerine  ulaşabilmelerine destek olabilmek için;

 • ne kadar harcama yapabilecekleri,
 • ne kadar tasarruf yapmaları gerektiği ve yapabilecekleri,
 • tasarruflarını ne tür yatırımlara (finansal araçlara) yönlendirecekleri,
 • hangi emeklilik planını alacakları,
 • hangi sigorta ürünlerine ihtiyaçları olduğu,
 • miraslarını diğer kuşaklara nasıl aktaracakları,
 • tüm bu işlemleri yaparken, en uygun vergi uygulamalarına nasıl tabi olacakları,

önerileri, mevcut makro ekonomik koşulları da dikkate alarak belirler ve müşterilerine sunarlar.

Bireysel finansal planlamacılar, müşterilerine, portföy yönetimi ve yatırım planlaması, kredi planlaması, risk yönetimi ve sigorta planlaması ya da vergi ve emlak planlaması yapmak amacıyla  çeşitli tavsiyelerde bulunduklarında, bu tavsiyelere ilişkin finansal ürünleri finansal kurumların, ürün yelpazelerini çeşitlendirme yoluyla, gelirlerini artırmalarına da katkıda bulunurlar. Başka bir ifadeyle, finansal planlama, finansal danışmanlara, bir yandan, müşterilerinin varlıklarının daha fazlasını keşfetme ve yönetme imkanı sunarken, diğer finansal kurumlarla yaptıkları sözleşmelerle de (Takım çalışması), kendi ürünleri dışındaki ürünlerin de, çapraz satışlarını yapma imkanı sunar.

Geleneksel, sadece müşterinin talep ettiği işleme odaklanan, işlemsel yaklaşıma kıyasla, finansal planlamanın, müşterinin tüm ihtiyaçlarını merkeze alan, müşteri odaklı yaklaşımı, müşteriler tarafından, giderek çok daha fazla tercih edilmekte ve bu durum, müşterilere çok daha fazla ürün içeren danışmanlık hizmeti verilmesine imkan sağlamaktadır.

Hizmetlerinize finansal planlamayı eklediğinizde müşterilerle çok daha güçlü bir ilişki kurarsınız, onlara değer katarsınız ve onların güvenini kazanırsınız.

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır, finansal planlama hizmeti sunan finansal danışmanlar, finansal planlamanın, iş hacimlerini artırmanın yanısıra, müşteriyle olan ilişkilerini de olumlu etkilediğini ve  derinleştirdiğini belirtmektedirler.  Ayrıca danışmanlar bir planlama ilişkisi kurmanın, müşterilerinin piyasalardaki çalkantılar ve ekonomik belirsizlikler karşısında endişelenmelerini önlemeye ve hedeflerine odaklı kalmalarına yardımcı olduğunu da belirtmektedirler.

Belki de en önemlisi, yatırım hizmetleri giderek artan oranda önemli bir ticari hizmet haline gelirken, bu süreçte, finansal planlama yaklaşımı, finansal kuruluşların farkını ortaya koyması için en önemli yollardan biri olarak size büyük faydalar sağlayabilecektir.

Finansal Planlama Standartları Kurulu tarafından,  25 ülkede, finans sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalar arasında yapılan bir anket çalışmasında, firmalara Bireysel Finansal Planlamacı istihdam ettikten sonra gördükleri farklılıklar sorulmuştur. Firmaların verdikleri cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Firmalar, Bireysel Finansal Planlamacı istihdam ettikten sonra:

 • %76’sı müşterilerinin sadakatinin arttığını,
 • %81’i iş çeşitliliklerinin arttığını,
 • %84’ü müşterilerinin memnuniyetlerinin pozitif yönde etkilendiğini,
 • %64’ü müşteri şikayetlerinin minimuma indiğini,
 • %67’si, kurumsal risklerinin azaldığını,
 • %69’u, yasal riskleri ile compliance risklerinin azaldığını,
 • %69’u FPU tarafından yönetilen fonların getirisinin daha yüksek oranda olduğunu,
 • %69’u FPU’nın daha yüksek ciro yaptığını,
 • %66’sı FPU’nın daha verimli olduğunu,
 • %62’si FPU’nın yaptığı işlerden, daha fazla kar elde ettiğini,
 • %61’i işletmelerinin toplam karlarının arttığını

belirtmişlerdir.

Tüm bu olumlu görüşleri nedeniyle; firmaların %79’u, istihdam ettikleri finansal planlamacının sayısını, bir yıl içerisinde, artırmayı planladıklarını ifade etmiştir.

Yüksek gelirli bireyler, bilgisi, uzmanlığı ve deneyimi olan finans uzmanlarıyla çalışmayı istedikleri için, onlarla kolaylıkla anlaşma yapabilmenin en iyi yolu, (Certified Financial Planner) CFP® unvanlı bir Finansal Planlamacı olmak ya da istihdam etmektir. Çünkü, Finansal Planlamacılar için, CFP® eğitimi kapsamlı bir bilgi birikimi ve uygulama pratiği sağlayacağından, önemli bir artıdır.

CFP® unvanını almak için eğitime katılan finansal danışmanlar, aldıkları eğitimin yaptıkları hizmetin niteliğini artırdığını, beklentilerini tam anlamıyla karşıladığını belirtmektedirler.

CFP® (unvanı) sertifikası, aşağıda yer alan 26 ülkede geçerliliği olan uluslararası bir sertifikadır. Diğer uluslararası sertifikalarda da olduğu gibi, CFP® sertifikasıyla bu 26 ülkeden birinde, bireysel finansal planlamacı  olarak görev yapmak isteyen planlamacılar, sadece görev yapmak istedikleri ülkenin (vergi vd) mevzuatına ilişkin bir sınava girip başarılı olmak zorundadırlar.

Bize Ulaşın

 • ABD
 • Almanya
 • Avusturya
 • Avustralya
 • Brezilya
 • Çin
 • Çin Taipei
 • Endonezya
 • Fransa
 • G. Afrika
 • Hindistan
 • Hollanda
 • Hong Kong
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İsrail
 • İsviçre
 • Japonya
 • Kanada
 • Kolombiya
 • Kore C.
 • Malezya
 • Singapur
 • Tayland
 • Türkiye
 • Yeni Zelanda

FİNANSAL PLANLAMA SÜRECİ HAKKINDA

Küresel olarak kabul edildiği gibi, kapsamlı bir finansal planlamanın altı temel önemli adımı bulunmaktadır. Finansal planlama mesleğinin küresel düzeyde idari organı olan Finansal Planlama Standartları Kuruluna (Financial Planning Standards Board-FPSB) göre, finans sektörü profesyonelleri, bir müşterinin finansal durumunu her yönüyle değerlendirip, finansal planlama stratejileri formüle edip, tavsiyelerde bulunurken aşağıdaki adımları izlemelidirler.

Kapsamlı bir finansal planlama sürecinde izlenecek adımlar şunlardır

Müşteri ile ilişki kurulması

Finansal planlama sürecinin ilk adımı, planlamacı ile müşteri arasındaki faaliyetleri düzenleyecek ilişkinin oluşturulması ve koşullarının tanımlanmasıdır. Bu adımda, iş ilişkisi sırasında, herkesin sorumlulukları ve beklentileri açıkça tanımlanır.

Müşteriye dair bilgilerin toplanması

Finansal planlama sürecinin ikinci adımı, müşterinin finansal hedef ve amaçları da dahil olmak üzere, müşteri hakkında nitel ve nicel gerekli tüm bilgileri toplamaktır.

Müşterinin finansal durumunun analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Finansal planlama sürecinin üçüncü adımı, planlamacının, müşterinin mevcut finansal durumunun genel görünümüne ulaşmak için, toplanan tüm verileri değerlendirmesidir. Bu noktada planlamacı, belirlenen hedeflere ulaşılmasına destek veya engel olacak güçlü ve zayıf noktaları tespit etmeye çalışır.

Finansal planlama tavsiyeleri geliştirip, müşteriye sunulması

Finansal planlama sürecinin dördüncü adımı, müşterinin risk toleransı ile güçlü ve zayıf noktaları da dikkate alınarak, özel hedeflerine, değerlerine, ihtiyaçlarına uygun olarak bir finansal plan geliştirmek ve sunmaktır.

Finansal planlama tavsiyelerinin uygulanması

Finansal planlama sürecinin beşinci adımı, planın uygulanmasıdır. Bu aşamada, finansal planlamacının genellikle müşteri için tasarlanan finansal planı gerçekleştirmek için başka çalışanlarla işbirliği yapması gerekir. Müşteri, 4. Adımda belirtilen ürünleri alma ve stratejileri takip etme konusunda yardıma ihtiyaç duyabilir.

Finansal planın takip ve kontrol edilmesi

Altıncı ve son adım, planın kontrol edilmesidir. Finansal planlamacı, gerek kişisel veya ailevi durumlardaki değişiklikler, gerekse, vergi yasalarında ve diğer ilgili mevzuatlarda, ekonomik koşullarda ve kullanılabilir yatırım tekniklerinde vb hususlarda meydana gelen değişiklikler çerçevesinde,  planı düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve gerekiyorsa yeniden düzenlemelidir.