Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi Sertifika Eğitim Programı - CFA

Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi Hakkında

(Bu yazı Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi konusunu birden fazla katılımcının fonlarının birleştirilerek değerlendirildiği Havuz Fonları bakımından değerlendirmektedir.)

Havuz Fonu, birden fazla müşteriden gelen paranın maliyet ve riskleri düşürmek amacıyla bir ortak hesapta birleştirilerek değerlendirildiği ortak fon (portföy) çeşididir. Masrafların düşürülmesi sayesinde sabit getirili yatırımlar, hisse senetleri, emtia, döviz, birleşik fon vb. yatırımların bir araya getirilmesi ile oluşan portföylerin performansı artırılabilir.

Portföy Yönetimi ise, portföyün öngörülen yatırım politikaları çerçevesinde hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yukarıda sayılan çeşitli finansal ürün ve varlıkların bir araya getirildiği portföyü yönetme işidir. Etkili bir portföy yönetimi, portföy kapsamında yapılan yatırımların risk düzeyini minimize ederek portföyün yatırım hedeflerinin gerçekleşme ihtimalini en yüksek seviyeye getirmeye yarayan en iyi yatırım planlarını kullanır.

Portföy yöneticisi havuz fonunun yatırım hedefleri ve politikalarıyla uyumlu optimum yatırım planını belirlemede en önemli rolü oynar ve yatırım kararlarını vererek, havuz fonu adına bu yatırımları gerçekleştiren kişi veya ekipçe yönetilen fonlar için de bu işleri yürüten kişilerdir.

Portföy yöneticileri genellikle yönettikleri portföy üzerinde kendi alım/satım düzenlerini ve risk yönetimi metotlarını uygulayarak, kafalarındaki yatırım felsefesi ve süreçlerini hayata geçirirler.

Menkul Kıymet Analizi, alınıp satılabilen çeşitli finansal araçların değerlendirilmesine dayanır ve bir portföydeki varlıkların değerini belirlemede portföy yöneticisi ya da menkul kıymet analistine yardımcı olur. Portföydeki çeşitli varlıkların değerini hesaplamak ve piyasa dalgalanmalarının portföydeki menkul kıymetler üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılan değişik menkul kıymet analizi yöntemleri vardır. Menkul kıymet analizi yöntemleri genel olarak dört kategoriye ayrılır: Temel Analiz, Teknik Analiz, Davranışsal Analiz ve Kantitatif Analiz.

Temel analiz yöntemi, menkul kıymetlerin finansal bilançolar, mevcut faiz oranları, rakip ürünler ve finans piyasalar gibi belirli temel faktörler üzerinden değerlendirilmesine dayanır.

Teknik analiz yöntemi ise portföy yöneticileri ve menkul kıymet analistlerinin geçmişteki fiyat trendleri ve piyasa verileri üzerinden gelecekteki fiyatları tahmin etmesi şeklinde gerçekleştirilen menkul kıymet analiz yöntemidir. Teknik analiz; hisse senetlerine, endekslere, emtiaya, vadeli işlemlere, kısacası alınıp satılan ve fiyatı arz – talep  dengesiyle belirlenen tüm araçlara uygulanabilir.

Davranışsal analiz yöntemi, ruh hali ve duygular üzerindeki araştırmalar anlamına gelir. Sermaye piyasalarının rasyonel olmadığı ve yatırım kararlarını duyguların belirlediği yönündeki fikre dayanır.

Kantitatif analiz yöntemi, yatırım veya işletme fırsatlarını değerlendirmek ve bunlarla ilgili kararları almak için matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanır. Kantitatif analiz portföy yönetimi alanında genellikle bir menkul kıymeti alıp satmaya karar verme sürecinin matematiksel olarak yürütülmesinde kullanılır.

Kantitatif, davranışsal, teknik ve temel analiz yöntemlerinin birbirini dışlayan yöntemler olmadığını bilmekte fayda vardır. Aslında, birbirlerini tamamlayıcı niteliktedirler ve menkul kıymet analistleri ile portföy yöneticileri tarafından yatırıma ilişkin tavsiyeler veya kararlar verirken beraber kullanılabilirler.

“Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi Sertifika Eğitim” Programı hakkında program direktörünü izleyin

Bize Ulaşın